اولویت اصلی دولت و مجلس در سال آینده بهبود شرایط اقتصادی باشد امام جمعه ایلام:

اولویت اصلی دولت و مجلس در سال آینده بهبود شرایط اقتصادی باشد

ایلام-امام جمعه ایلام با اشاره به لزوم توجه به شرایط اقتصادی کشور، گفت: اولویت اصلی دولت و مجلس در سال آینده بهبود شرایط اقتصادی باشد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار...