کوبا به محدودیت سفر دریایی اتباع خود پایان داد

کوبا به محدودیت سفر دریایی اتباع خود پایان داد

دولت کوبا در تصمیمی که می تواند نشانه دیگری از بهبود روابط با آمریکا باشد، محدودیت سفرهای دریایی را برای اتباع خود لغو کرد. به گزارش پرس شیعه؛ «گرانما» روزنامه دولتی کوبا دیروز جمعه از لغو محدودیت ورود و خروج اتباع...