رویا پردازی نماینده عربستانی درباره دوچرخه‌ سواری زنان!

رویا پردازی نماینده عربستانی درباره دوچرخه‌ سواری زنان!

در حالی که زنان حق رانندگی در عربستان را ندارند و از بسیاری حقوق اولیه محروم هستند، نماینده مجلس شورای عربستان در اظهاراتی رویاپردازانه آزادی دوچرخه سواری مردان و زنان عربستانی را خواستار شد و آن را دارای صرفه اقتصادی...