مرگ ۲ برادر به خاطر یک عکس سلفی!

مرگ ۲ برادر به خاطر یک عکس سلفی!

گرفتن عکس سلفی، به قیمت جان دو برادر لبنانی تمام شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه النهار چاپ بیروت، دو برادر به نامهای انتونیو اسکندر (۱۵ ساله) و ایلیا اسکندر (۱۳ ساله) پس از آنکه سعی کردند کنار برکه ای عکس سلفی...