درآمدی بر دکترین اقتصادی امام جواد (ع) از منظر آیت الله العظمی مکارم یادداشت روز:

درآمدی بر دکترین اقتصادی امام جواد (ع) از منظر آیت الله العظمی مکارم

حکومت اسلامى از مهمترین مسائلى است که مسلمانان با آن سر و کار دارند و قسمتى از پایه هاى این حکومت بر مسائل اقتصادى نهاده شده است. زیرا مى دانیم نخستین شرط استقلال یک تشکیلات، استقلال اقتصادى است.  آخرین روز ماه ذى...