کارگاه کاربرد معناشناسی در حوزه علوم انسانی برگزار می‌شود با ارائه احمد پاکتچی؛

کارگاه کاربرد معناشناسی در حوزه علوم انسانی برگزار می‌شود

دانشگاه مذاهب اسلامی کارگاه «کاربرد معناشناسی در حوزه علوم انسانی» را برگزار می کند. به گزارش پرس شیعه، معاونت پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی کارگاه آموزشی «کاربرد معناشناسی در حوزه علوم انسانی» را با حضور دکتر احمد...