زمان مصاحبه برای دکتری بدون آزمون و پژوهش محور اعلام شد از سوی دانشگاه آزاد؛

زمان مصاحبه برای دکتری بدون آزمون و پژوهش محور اعلام شد

تاریخ ، زمان و محل مصاحبه ۱۱۹ رشته دوره بدون آزمون و ۱۱۰ رشته دیگر دوره پژوهش محور دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد . به گزارش پرس شیعه؛ دکتر بهروز دانشیان - رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با اعلام این...