باید از هیئات مذهبی حمایت بیشتری شود

باید از هیئات مذهبی حمایت بیشتری شود

مشارکت و همکاری نزدیک شهرداری قم با دستجات عزاداری ائمه اطهار (س) قابل تقدیر است و شهرداری باید حمایت بیشتری دراین امور داشته باشد. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در دیدار دکتر سقائیان نژاد شهردار قم و...