روشن‌ فکری یا پیامبری! یادداشت؛

روشن‌ فکری یا پیامبری!

روشن‌ فکر کسی است که از آگاهی ویژه‌ای برخوردار است و به حکم این آگاهی، مسئولیتی پیش پای او وجود دارد که باید این رسالت را به سرانجام برساند.  یادداشت پیش رو به قلم مهدی عبداللهی به بررسی مفهوم روشنفکر از منظر مرحوم...