شماره ۶۳ فصلنامه علمی پژوهشی ذهن منتشر شد

شماره ۶۳ فصلنامه علمی پژوهشی ذهن منتشر شد

فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر علیرضا قائمی نیا به شماره شصت و سوم خود رسید. به گزارش پرس شیعه؛ شصت و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی ذهن منتشر...