تروریستی خواندن حزب الله لبنان از سوی شورای همکاری خلیج‌‌ فارس یادداشت بین الملل؛

تروریستی خواندن حزب الله لبنان از سوی شورای همکاری خلیج‌‌ فارس

روزانه پیامکهای زیادی برایم ارسال می شود؛ از مسائل داخلی تا اتفاقات خارجی. چندی پیش خبری ارسال شد مبنی بر اینکه شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را یک جماعت تروریستی اعلام کرده است. پرس شیعه؛ دکتر عماد افروغ: از...