دکتر محمد باقر صدوق درگذشت

دکتر محمد باقر صدوق درگذشت

دکتر محمدباقر صدوق از مدیران پیشکسوت محیط زیست کشور ساعتی پیش دارفانی را وداع گفت. به گزارش پرس شیعه؛ دکتر محمد باقر صدوق، از مدیران ارشد پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست، ساعتی پیش جان به جان آفرین تسلیم کرد. دکتر صدوق...