نوشته هایی با برچسب "دکتر کیهان برزگر"

برای مبارزه با داعش باید بر جنبه ژئوپلیتیک تأکید کرد نه ایدئولوژیک کیهان برزگر:

برای مبارزه با داعش باید بر جنبه ژئوپلیتیک تأکید کرد نه ایدئولوژیک

رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه معتقد است دیدگاه ژئوپلیتیک به داعش از لحاظ سیاستگذاری دولت های منطقه را به همکاری بیشتر برای حفظ و تقویت سیستم دولت و مقابله فوری با آن وا می دارد. به گزارش پرس شیعه؛ کنفرانس...

ژئوپلیتیک برجام و تقویت جایگاه ایران در منطقه و نظام بین الملل کیهان برزگر بررسی کرد؛

ژئوپلیتیک برجام و تقویت جایگاه ایران در منطقه و نظام بین الملل

اجرایی شدن برجام در پرتو روابط متعادل با قدرت های جهانی ظرفبت ژئوپلتیک جدیدی به سیاست خارجی ایران می دهد که می تواند در خدمت توسعه اقتصادی کشور و ثبات منطقه ای قرار گیرد. به گزارش پرس شیعه، دکتر کیهان برزگر رئیس گروه...