نخبگان سیاسی کویت از حمایت عربستان از منافقین انتقاد کردند

نخبگان سیاسی کویت از حمایت عربستان از منافقین انتقاد کردند

دکتر یاسر الصالح، ازاساتید دانشگاه های کویت اظهارداشت ازنظر عقلانی وتا جائیکه مردم ایران را می شناسم گمان نمی کنم که حضور شاهزاده ترکی الفیصل در اجلاس سالانه سازمان منافقین به نفع آنها تمام شده باشد؛ بلکه مردم ایران...