وقتی در عربستان دکتر دیر می‌ آید‌!

وقتی در عربستان دکتر دیر می‌ آید‌!

یک نظافتچی توانست تأخیر پزشک عربستانی در بیمارستان را جبران کند! به گزارش پرس شیعه؛ دکتر متخصص استخوان یک بیمارستان دولتی در شهر احساء در شرق عربستان، هنگامی به محل کارش رسید که نظافتچی بیمارش را درمان کرده...