توضیح دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی پیرامون یک عبارت فقهی

توضیح دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی پیرامون یک عبارت فقهی

یکی از واژه ها و مفاهیمی که در فقه کاربرد رسمی دارد واژه ( دیاثت ) است آنچه در فهم درست رهنمودهای حضرت استاد حائز اهمیت است، کاربرد اصطلاح دیاثت در دانش فقه و اخلاق است که با کاربرد عرفی آن، تفاوت زیادی دارد. به گزارش پرس...