بهترین ابزارهای جهان را از دست ندهید

بهترین ابزارهای جهان را از دست ندهید

دارن بوید ناشر دیجیتالی است. به مردم درگیر و مشغول کار که زمانی حدود ۲۰ دقیقه را برای خواندن خلاصه ای از کتاب های برجسته غیرداستانی اختصاص می دهند کمک هایی می کند. ماهنامه آینده روشن - ترجمه شکوفه شاهین: دارن بوید ناشر...