دیده بان حقوق بشر خواستار آزادی شیخ زکزاکی شد

دیده بان حقوق بشر خواستار آزادی شیخ زکزاکی شد

سازمان دیده بان حقوق بشر بر ضرورت اجرای توصیه های کمیته تحقیق نیجریه و محاکمه نیروهای نظامی که در کشتار شیعیان این کشور دست داشتند، تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ این سازمان خاطرنشان کرد، "مقام های سیاسی و نظامی نیجریه...