تفسیر آیه «مباهله» از دیدگاه اهل بیت (ع) و اهل سنت

تفسیر آیه «مباهله» از دیدگاه اهل بیت (ع) و اهل سنت

آیه «مباهله» (آل عمران:۶۱) از مهم ترین ادله قرآنی، در خصوص فضیلت و برتری اهل بیت(ع) محسوب می گردد. مفسران و دانشمندان مذهب اهل بیت(ع) و اهل سنت در طول تاریخ درباره این آیه بحثهای مختلفی را انجام داده اند. در این مقاله با توجه...