نوشته هایی با برچسب "دیدگاه"

دیدگاه شیخ الازهر درباره تعدد همسر

دیدگاه شیخ الازهر درباره تعدد همسر

شیخ الازهر با بیان اینکه تعدد زوج بدون دلیل، اقدامی بیهوده و بی معناست، تاکید کرد: هر کسی را که آیه یا حدیثی نقل کند که به چند همسری سفارش کرده باشد را به چالش می کشم. به گزارش پرس شیعه؛ احمد الطیب، شیخ الازهر مصر در...

وحدت ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

وحدت ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

آرمان وحدت از آرمانهای فراجناحی، فرامذهبی و آرزوهای بین المللی جامعه بشری است. چکیده این مقاله با موضوع «اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن کریم»، درتلاش است آیاتی از قرآن کریم را درباره ضرورت اتحاد میان...