بانک ها گرفتار اخذ دیرکرد وام نشوند آیت الله علوی گرگانی؛

بانک ها گرفتار اخذ دیرکرد وام نشوند

امیدواریم بانک ها دیگر گرفتار دیرکرد وام نشوند و هدف خدمت باشد، اگر این گونه باشد همه چیز نور خواهد بود. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار مدیر عامل مؤسسه مالی اعتباری کوثر گفتند:...