تاکید مجدد آیت الله العظمی نوری همدانی برحذف دیرکرد و ربا از بانک ها

تاکید مجدد آیت الله العظمی نوری همدانی برحذف دیرکرد و ربا از بانک ها

نگرفتن کارمزد و دیرکرد از مردم، یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است، چرا که دیرکرد ربا ،حرام و از گناهان کبیره است؛ ولی متاسفانه بعضی از بانک ها این کار را انجام می دهند. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله نوری همدانی...