دیلی تلگراف: خطر حاکم شدن استبداد بر ترکیه

دیلی تلگراف: خطر حاکم شدن استبداد بر ترکیه

روزنامه دیلی تلگراف با ابراز نگرانی از برقراری وضعیت فوق العاده در ترکیه، درباره تبدیل شدن این کشور به حکومتی استبدادی هشدار داد. به گزارش پرس شیعه؛ دیلی تلگراف در مقاله ای تحت عنوان "هجمۀ اردوغان برای پاکسازی ترکیه،...