کوچکترین دختر اسیر در دنیا، آزاد میشود

کوچکترین دختر اسیر در دنیا، آزاد میشود

رژیم صهیونیستی کوچکترین دختر اسیر فلسطینی را آزاد می کند. به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری فلسطینی وفا روز سه شنبه به نقل از یک وکیل فلسطینی به نام رانیه غوشه گزارش داد: اسرائیل با آزاد کردن دختری فلسطینی به نام دیما الواوی...