روسیه: به سوخو-۳۵ نزدیک نشوید

روسیه: به سوخو-۳۵ نزدیک نشوید

معاون نخست وزیر روسیه، با اشاره به امکانات و قدرت جنگنده‌های "سوخو-۳۵" که روسیه اخیرا در سوریه مستقر کرده، از همه طرفها خواست فکر نزدیک شدن به این جنگنده ها را از سر بیرون کنند. به گزارش پرس شیعه، "دیمیتری راگازین" در صفحه...