چگونه یک زن می تواند رئیس جمهوری روسیه شود؟

چگونه یک زن می تواند رئیس جمهوری روسیه شود؟

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، اعلام کرد که مانعی برای تصدی پست ریاست جمهوری توسط یک زن وجود ندارد. به گزارش پرس شیعه؛ پسکوف در جواب سؤال خبرنگاران دراین زمینه گفت: "خصوصیات کاندیداها باید قبل از هر چیز با قوانین...