دین حق کدام است و چرا انسان نیاز به دین دارد؟

دین حق کدام است و چرا انسان نیاز به دین دارد؟

قبل از این که به دلایل حقّانیت اسلام بپردازیم لازم است دلیل نیاز انسان به دین حق و اثر دین در زندگی شخصی و اجتماعی را بررسی کنیم. ۱٫ دلیل نیاز انسان به دین حقّ چیست؟ انسان موجودی است مرکّب از تن و روان، و عقل و در اثر این...