کسانی که به اسم دین با دین مبارزه می کنند مصادیق پیروان نفس اند آیت الله مصباح یزدی:

کسانی که به اسم دین با دین مبارزه می کنند مصادیق پیروان نفس اند

عضو جامعه مدرسین گفت: ممکن است کار انسان در پیروی از هوای نفس به جایی برسد که به اسم دین با دین خدا مبارزه کند و انسان های دیندار را از بین ببرد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله مصباح یزدی شب گذشته در درس اخلاق خود در دفتر...