راه صحیح دین شناسی چیست؟ آیت الله جوادی آملی پاسخ داد؛

راه صحیح دین شناسی چیست؟

به عقیده آیت الله جوادی آملی، راه صحیح دین شناسی آن است که پژوهش‏گر از طریق عقل و با بحث‏ های کلی حکمت و کلام، جهان و انسان را بشناسد و نیاز جامعه بشری را برای تربیت بررسی کند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله جوادی آملی در...