رسالت حوزویان پاسداری از دین و انقلاب است آیت الله العظمی نوری همدانی:

رسالت حوزویان پاسداری از دین و انقلاب است

انسان در زندگی نیازمند به سرمایه جهان بینی دینی و الهی و کسب معرفت و تقوا است و بدون این سرمایه، نمی شود حرکت کرد و گام برداشت. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله نوری همدانی پیش از ظهر امروز در دیدار روحانیون عقیدتی سپاه...