تضعیف دیواره‌ های مستحکم دفاعی کشور خلاف عقل است سردار جزایری:

تضعیف دیواره‌ های مستحکم دفاعی کشور خلاف عقل است

معاون ستاد کل نیروهای مسلح تضعیف و فروپاشی دیواره‌های مستحکم دفاعی کشور را امری غیرشرعی و خلاف عقل خواند و گفت: تجارب تاریخی می گوید نباید دچار خطای محاسباتی و غفلت راهبردی شویم. به گزارش پرس شیعه؛ سردار سید مسعود...