دیوار تصویر گران در نمایشگاه قرآن با اقبال مخاطبان رو به‌ رو شد

دیوار تصویر گران در نمایشگاه قرآن با اقبال مخاطبان رو به‌ رو شد

دیوار آثار تصویر گران درباره قصه‌ های قرآنی، در بخش نوجوان نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته است. به گزارش پرس شیعه؛ در نمایشگاه تصویرگری قصه‌های قرآن و اهل بیت، تعداد ۵۰ تابلوی...