دروغگویی انگلیس درباره حملات عربستان به یمن دیده بان حقوق بشر فاش کرد:

دروغگویی انگلیس درباره حملات عربستان به یمن

سازمان دیده بان حقوق بشر با تاکید بر دروغ گویی دولت انگلیس در ارتباط با نقض نشدن قوانین انسانی در جنگ عربستان علیه یمن و استناد به گزارش جدید سازمان ملل متحد در این باره گفت: لندن باید فروش سلاح به ریاض را متوقف کند. به...