اقدام متقابل مسکو در برابر واشنگتن ؛ دیپلماتهای آمریکایی اخراج شدند

اقدام متقابل مسکو در برابر واشنگتن ؛ دیپلماتهای آمریکایی اخراج شدند

روسیه در پاسخ به اقدام واشنگتن در اخراج دیپلمالت های روس، دو دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، با تشدید تنش در روابط مسکو و واشنگتن، روسیه دو دیپلمات امریکایی را در اقدامی متقابل اخراج...