مصر، دیپلمات های قطری زن را دیپورت کرد

مصر، دیپلمات های قطری زن را دیپورت کرد

دولت مصر، چهار دیپلمات قطری زن را در فرودگاه بین المللی قاهره، دیپورت کرد. به گزارش پرس شیعه؛ این چهار دیپلمات قطری زن، دوشنبه شب بدون روادید از بحرین به قاهره رفتند، اما فرودگاه قاهره از پذیرش آن ها خودداری کرد. یک...