دمشق: دی‌میستورا فقط وظیفه خود را انجام دهد واکنش شدید دولت سوریه؛

دمشق: دی‌میستورا فقط وظیفه خود را انجام دهد

مشاور رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که فرستاده سازمان ملل در امور سوریه باید فقط بر روی وظایف خود تمرکز کند و در مسائلی همچون چگونگی توزیع کمک‌های انسانی دخالت نکند. به گزارش پرس شیعه، بثینه شعبان مشاور رئیس جمهور سوریه به...