آیت الله بهجت : لزوم تشکیل هیأتی برای احیای ذخایر شیعه

آیت الله بهجت : لزوم تشکیل هیأتی برای احیای ذخایر شیعه

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود:عامه در نگهداری و چاپ و نشر کتاب‌های بزرگان خود بر ما مقدم هستند. تعداد کتاب‌های تالف و غیر تالف، و مطبوع و غیر مطبوع ما و آنها را به صورت درصد نوشته‌اند که ما با آنها قابل مقایسه...