رؤیای اینترنتی فیس بوک بر باد رفت با انفجار راکت فالکون ۹؛

رؤیای اینترنتی فیس بوک بر باد رفت

با انفجار راکت شرکت اسپیس ایکس، رؤیای فیس بوک در پوشش دهی اینترنت در سراسر جهان در همان گام نخست ناکام ماند. به گزارش پرس شیعه؛ فیس بوک به عنوان یک شبکه اجتماعی از مدتها پیش قصد داشت که دسترسی مردم در دورافتاده ترین...