چرا نسل کشی عربستان نادیده گرفته شد؟ ؛ نمی توانیم در برابر این همه ظلم ساکت باشیم موضع گیری شدید اللّحن رئیس اتحادیه علمای شیعه اروپا؛

چرا نسل کشی عربستان نادیده گرفته شد؟ ؛ نمی توانیم در برابر این همه ظلم ساکت باشیم

حجت الاسلام و المسلمین رمضانی رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه نسبت به ترورهای اخیر فرانسه، آمریکا و انگلیس و جنایات بحرین و پاکستان و سکوت مجامع بین المللی نسبت به مسبّبین اصلی این امور موضعگیری کرد. به...