پاریس چشم انتظار عقد چهار قرارداد تجاری مهم با ایران است رئیس انجمن صنفی کارفرمایان فرانسه:

پاریس چشم انتظار عقد چهار قرارداد تجاری مهم با ایران است

همزمان با سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه، دولت پاریس از تمایل برای عقد چهار توافق تجاری مهم با تهران خبر داد. به گزارش پرس شیعه،به نقل از رویترز، مقامات فرانسوی امروز پنجشنبه از مراحل پایانی توافق فروش بیش از یکصد...