زرقاوی ؛ از دلالی فحشا تا رهبری فکری داعش

زرقاوی ؛ از دلالی فحشا تا رهبری فکری داعش

یکی از رهبران فکری گروه تروریستی "داعش" که امروز به وحشتناک ترین گروه تروریستی دنیا تبدیل شده، ابومصعب زرقاوی بود که در زندان سرکردۀ جماعتی شد و حتی دیپلم نداشت و در دوره جوانی، دلال فحشا و روابط نامشروع بود. به گزارش...