جنایتکاری که نوبل صلح گرفت!

جنایتکاری که نوبل صلح گرفت!

با اعلام مرگ شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی، سرانجام پرونده سیاه این جنایتکار که از مؤسسان این رژیم جعلی در فلسطین اشغالی بود، بسته شد. به گزارش پرس شیعه؛ پرز در سال ۱۹۹۶ در جنوب لبنان جنایت هولناکی را رقم زد که به...