ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی های زندانیان

ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی های زندانیان

رئیس سازمان زندان ها از ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی های زندانیان خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ اصغر جهانگیر در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل زندان های استان قم از اقدامات صورت گرفته برای تشکیل بانک اطلاعاتی توانمندی های...