باید مراقب تشکیل گروه های تروریستی راستگرا بود رئیس سرویس اطلاعات آلمان:

باید مراقب تشکیل گروه های تروریستی راستگرا بود

رئیس سرویس اطلاعات آلمان نسبت به تشکیل گروه های تروریستی راستگرا هشدار داد. به گزارش پرس شیعه؛ «هانس گئورگ ماسن» رئیس سرویس اطلاعات آلمان در گفتگو با خبرگزاری آلمان نسبت به تشکیل گروه های تروریستی از سوی راستگراها...