تهدید آمریکا و عربستان سعودی در مقابل دستاوردهای مقاومت فایده ای ندارد رئیس شورای اجرایی حزب الله:

تهدید آمریکا و عربستان سعودی در مقابل دستاوردهای مقاومت فایده ای ندارد

هاشم صفی الدین تمام تهدیدات آمریکا و عربستان سعودی در مقابل دستاوردهای محور مقاومت را بی فایده دانست. به گزارش پرس شیعه، به نقل از شبکه المنار، هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله اظهار داشت که منطقه با حقایق...