توسعه حوزه علمیه مشهد در حقیقت خدمت به امام رضا (ع) است آیت الله یزدی در دیدار تولیت آستان قدس رضوی:

توسعه حوزه علمیه مشهد در حقیقت خدمت به امام رضا (ع) است

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین گفت: حوزه علمیه مشهد از بزرگترین حوزه ها است باید هر چه بیشتر به توسعه این حوزه اقدام کرد و سعی کنیم از توان فرهنگی حوزویان در زمینه های فرهنگی و مذهبی استفاده کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ آیت...