نوشته هایی با برچسب "رئیس مؤسسه آموزشی"

انسان بزرگ کسی است که دنیا در نظرش کوچک باشد آيت الله مصباح يزدی:

انسان بزرگ کسی است که دنیا در نظرش کوچک باشد

آیت الله مصباح با بیان این که انسان بزرگ کسی است که دنیا در نظرش کوچک باشد، گفت: آخرت ارزش غصه خوردن دارد حال در دنیا انسان چه خانه ای داشته باشد چه اهمیتی دارد، ارزش لقای الهی است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محمدت قی...

انسان از امور دنیوی باید در راستای تکلیف و وظیفه استفاده کند آیت الله مصباح یزدی:

انسان از امور دنیوی باید در راستای تکلیف و وظیفه استفاده کند

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: انسان در دنیا باید به دنبال وظیفه و تکلیف خود عمل کند، اگر انسان برای عزت دولت اسلامی یا کمک فقرا باید امور دنیوی را سامان دهد وظیفه است اما این که بر اساس شهوات و خواسته های...