جانمان را فدای شیخ عیسی قاسم می کنیم یکی از علمای بحرین:

جانمان را فدای شیخ عیسی قاسم می کنیم

رئیس مجلس اسلامی علمای بحرین، دربارۀ پیامدهای حمله به محل تحصن هزاران تن از مردم در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم به حکومت این کشور هشدار داد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سید مجید المشعل رییس مجلس اسلامی علمای شیعه بحرین...