مواضع خردمندانه عمان در تحولات منطقه‌ ای، قابل تقدیر است رئیس جمهور در دیدار رئیس مجلس عمان:

مواضع خردمندانه عمان در تحولات منطقه‌ ای، قابل تقدیر است

رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران روابط ایران با عمان را دارای ریشه تاریخی و عمیق دانست و افزود: باید از ظرفیت‌های خوب دو کشور برای توسعه مناسبات همه جانبه در راستای منافع دو ملت و منطقه به خوبی استفاده شود. به گزارش پرس شیعه؛...