رئیس مجلس کویت: پایبندی ملت ترکیه به دولت،این کشور را از بحران نجات داد

رئیس مجلس کویت: پایبندی ملت ترکیه به دولت،این کشور را از بحران نجات داد

مرزوق الغانم رئیس مجلس الامه کویت در پیام ارسالی خود به اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ترکیه ضمن اعلام عدم پذیرش هرگونه کودتا و انقلاب علیه دولت قانونی ترکیه و خارج شدن از چارچوب دمکراسی، حماسه ملی مردم ترکیه و وفاداری آنان...